בלנדר - הלוואות בין אנשים

עד היום נשלט שוק הלוואות הצרכנים בידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי.
בלנדר – הלוואות בין אנשים, מנפץ את המונופול, וכולם מרוויחים.

BLENDER מאפשר קבלת הלוואה בגובה של עד 30,000 ₪ ועד 3 שנים, בתהליך מהיר ופשוט מהבית - ללא שליחים וללא סניפים. בלנדר גובה עבור השירות סכום ידוע מראש. ללא עמלות נסתרות, ללא פערי ריבית, וללא המצאות יצירתיות. עמלה שקופה ויחידה. כמו כן את ההלוואה ניתן לפרוע בכל רגע ללא שום עלות.

עד היום נשלט שוק הלוואות הצרכנים בידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. בלנדר – הלוואות בין אנשים, מנפץ את המונופול, וכולם מרוויחים.

BLENDER מאפשר קבלת הלוואה בגובה של עד 30,000 ₪ ועד 3 שנים, בתהליך מהיר ופשוט מהבית - ללא שליחים וללא סניפים. בלנדר גובה עבור השירות סכום ידוע מראש. ללא עמלות נסתרות, ללא פערי ריבית, וללא המצאות יצירתיות. עמלה שקופה ויחידה. כמו כן את ההלוואה ניתן לפרוע בכל רגע ללא שום עלות.